Žaidėjų amžius neribojamas.

Kaip žaisti: Vaikai pasidalija į dvi lygias grupes (geriausia, mergaičių ir berniukų). Abi grupės sutupia eilėmis skirtingose patalpos pusėse ir abiem rankomis laikosi už kulnų.    

    Pirma grupė dainuoja:
„- Šarka, šarka!”
    Antra grupė atsiliepia:
„- O ko ko?“
    Pirma grupė dainuoja:
„- Kur tavo pats?“
   Antra grupė dainuoja:
„- Vilkijoj!”
  Pirma grupė dainuoja:
„- Ką jis veikia?“
   Antra grupė dainuoja:
„- Batus siuva!”
   Pirma grupė dainuoja:
„- Su kuo siuva?“
   Antra grupė dainuoja:
„- Su drata!”
   Visi gimtadienio dalyviai, laikydamiesi už kulnų, ritmiškai striksi į priešingą pusę ir dainuoja:
”Šilko drata, šilko drata!”

Ties patalpos viduriu abi grupės susitinka. Prasilenkdami straksintys gimtadienio dalyviai stengiasi stumtelti vienas kitą alkūne ar pečiu ir pargriauti. Kulnų paleisti negalima. Jei kažkuris nuvirsta, turi taip pat laikydamasis už kulnų atsikelti ir striksėti toliau (arba duoti fantą ir pasitraukti iš žaidimo). Prasilenkusios gimtadienio dalyvių grupės nustraksi į priešingas puses ir vėl tokiu pačiu būdu grįžta į savo puses. Žaidimas kartojamas, kol laimi stipriausias.