Aktyvūs žaidimai

Kaip žaisti: Vienas žaidėjas išrenkamas būti lape, antras - višta. Visi likę žaidėjai yra kiaušiniai. Lapė iš pradžių paistraukia toliau nuo vištos ir kiaušinių, kad jų negirdėtų. Tuo tarpu višta kiekvienam kiaušiniui priskiria spalvą. Tada visi "kiaušiniai" išsirikiuoja priešais vištą. Ateina lape, atsistoja vištai už nugaros ir beldžia į duris. Višta klausia: "Kas ten?" Lapė atsako: "Tai lapė." Višta: "Ko tu nori?" Lapė: "Spalvotų kiaušinių." Višta: "Aš tokių neturiu." Kai višta tai pasako, kaiušiniai ima garsiai juoktis. Lapė: "Aš girdžiu kaip jie juokiasi." Višta: "Gerai. Kokią spalvą renkiesi?" Tada lapė turi pasirinkti spalvą ir pasakyti. Kai ji pasako spalvą, kuri yra priskirta kiaušiniui, tas kiaušinis turi bėgti pas vištą, o lapė stengiasi jį pagauti. Jei pagauna, tai tada kaiušinis tampa lape, o lapė - višta. Jei nepagauna, lapė turi rinktis kitą spalvą, tačiau visas vištos ir lapės pokalbis turi pasikartoti iš pradžių.

Kaip žaisti: Tam tikroje zonoje išdėstomos “minos” (kamuoliukai, kėgliai, plastikiniai stulpeliai ir pan.). Dalyviai veikia poromis, vienas iš jų yra užrištomis akimis. Užduotis yra kuo greičiau kirsti “minų” lauką, neužkliudant nė vienos. Nematantis kalbėti negali, o matantis turi tik žodžių pagalba išvesti akląjį. Prieš šią rungtį poros trumpai apsitaria, kaip komunikuos tarpusavyje.

Kaip žaisti: Grupė sėdi ratu. ji yra “siena“. Viduryje rato padėtas “lobis“ (tai gali būti dėžė arba šiaip gerai pagriebiamas daiktas). Vienas iš žaidėjų yra lobio “vagis“. Jis išeina iš patalpos. Grupės nariai susitaria, kuris bus “sargybinis“. Kai lobio “vagis “įeina į rato vidurį ir paima lobį, tuomet “sargybinis“ gali pradėti gaudyti “vagį“. Jis turi suspėti jį pačiupti tol, kol “vagis“ dar yra rate.

Kaip žaisti: Vaikščiojimas kaip pingvinams, vaikams gali būti puikus pasilinksminimas. Šiam žaidimui reikia kamuolių arba pripūstų balionų. Raskite vietą, kur galima laisvai judėti ir pažymėkite starto bei finišo linijas. Žaidėjai varžysis vienas su kitu, eidami su kamuoliu ar balionu tarp kelių. Visi pradeda nuo starto linijos ir krypuoja iki pat finišo. Jei kamuolys iškrenta, žaidėjas turi pradėti nuo pradžių. Pirmasis pasiekęs finišo liniją nepamesdamas kamuolio yra laimėtojas.

Kaip žaisti: Komanda sustoja ant ilgo siauro rąsto. Užduotis – nenulipant nuo rasto ir netariant nė vieno žodžio, komandos nariams išsirikiuoti pagal gimtadienio datą arba vardų abėcėlę.

Kaip žaisti: Komandos nariai užrištomis akimis, laikydami rankose ilgą virvę, turi suformuoti kokią nors taisyklingą figūrą: kvadratą, trikampį ir pan. Jie gali tarpusavyje bendrauti ir visi bent viena ranka privalo laikytis virvės.

Žaidėjų amžius neribojamas.


Kaip žaisti: Žaislinės mašinėlės surikiuojamos prie starto linijos. Prie kiekvienos pririšama maždaug 3 metrų ilgio virvė, kurios kitas galas pririštas prie pieštuko. Ant mašinėlių pastatomos stiklinės su vandeniu. Po komandos žaidėjai pradeda atsargiai vynioti virvę ant pieštuko. Laimi tas, kuris neišpylęs vandenns pirmasis prisitrauks mašinėlę prie savęs. 

Žaidėjų amžius neribojamas.

Kaip žaisti:Vienas gimtadienio dalyvis išrenkamas seneliu/bobute. Jis turi eiti per kambarį rodydamas įvairius judesius. Kiti gimtadienio dalyviai tuo metu seka senelį/bobutę iš paskos ir kopijuoja jo/jos judesius. Jei senelis/bobutė staigiai sustoja ir atsisuka, visi turi sustingti savo vietoje.  Jei kažkuris nespėja sustingti, iškrenta iš žaidimo. Laimi likęs paskutinis žaidėjas.

Žaidėjų amžius nerimojamas.

Reikalinga: keturi kietai virti kiaušiniai

Kaip žaisti: Ant stalo padedami kiaušiniai ir pakviečiami 4 gimtadienio dalyviai-savanoriai. Pasakoma, kad 3 kiaušiniai yra kietai virti, o vienas – žalias. Užduotis – pramušti kiaušinį kakta. Visi gimtadienio dalyviai paeiliui muša kiaušinius ir paaiškėja, kad visi buvo virti. Apdovanojamas drąsiausias gimtadienio dalyvis, nepabijojęs pramušti „žalio“ kiaušinio kakta.