inkunai

Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia yra Anykščių rajone, Inkūnų kaime, 15 km į šiaurę nuo Anykščių. Medinė. Pastatyta 1942 m.
Vyskupui leidus, Angelės Stukaitės – Šukienės namuose įrengtoje koplyčioje 1939 m. pradėtos laikyti pamaldos.

inkunai

Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia yra Anykščių rajone, Inkūnų kaime, 15 km į šiaurę nuo Anykščių. Medinė. Pastatyta 1942 m.
Vyskupui leidus, Angelės Stukaitės – Šukienės namuose įrengtoje koplyčioje 1939 m. pradėtos laikyti pamaldos. Kunigo Jono Uoginto (1911–1988) rūpesčiu pagal inžinieriaus Prano Markūno (1873–1964) projektą pastatytą bažnyčią 1941–1942 m. pašventino vyskupas Kazimieras Paltarokas. 1943 m. pastatyta klebonija. Po Antrojo pasaulinio karo kunigas Antanas Gružauskas (1920–1992) suremontavo bažnyčią, išplėtė kapines. 1956–1966 m. klebonavo Eduardas Vaišnoras (1906–1982), Karagandos kalinys.

Bažnyčia stačiakampio plano, vienabokštė, su žemesne apside ir zakristija. Bažnyčia vienanavė, turi vieną altorių. Šventoriaus tvora metalinė, su stulpiniais vartais.

 

Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
Inkūnai
Andrioniškio pšt.
LT–29152 Anykščių r.

 

Žemėlapyje: spauskite čia