skiemonys

Švč. Mergelės Marijos bažnyčia yra Anykščių rajone, Skiemonių miestelyje, prie Anykščių-Alantos kelio, Luknos (įteka į Nevėžos ežerą) kairiajame krante. Medinė. Pastatyta 1884 m. istoristinė.

skiemonys

Švč. Mergelės Marijos bažnyčia yra Anykščių rajone, Skiemonių miestelyje, prie Anykščių-Alantos kelio, Luknos (įteka į Nevėžos ežerą) kairiajame krante. Medinė. Pastatyta 1884 m. istoristinė.

Pirmoji bažnyčia ar koplyčia pastatyta apie 1500 m. Skiemonys 1618 m. dovanoti Videniškių reguliariesiems atgailos kanauninkams. 1677–1832 m. veikė jų vienuolynas. 1677 m. pastatyta medinė bažnyčia. Jai sudegus, pamaldos laikytos laikinoje stoginėje. Skiemonių dvare 1714 m. savininkai Aloyzas ir Vincas Maleckai pastatė medinę bažnyčią. Joje buvo 4 altoriai, 10 registrų vargonai. Prie bažnyčios stovėjo stulpinė varpinė su 3 varpais. Nuo 1777 m. veikė parapinė mokykla.

1782 m. bažnyčiai priklausė Jonydžių kaimas. 1812 m. bažnyčia sudegė. Tais pačiais metais pastatyta laikina. 1832 m. uždarius vienuolyną, uždaryta ir bažnyčia. Jos turtas perduotas kitoms bažnyčioms. Be to, uždarytoji bažnyčia apdegė. Gaisro apgadinti vargonai palikti. Vincas Maleckis 1835 m. prašė vyskupo kapų koplyčioje įrengti filinę bažnyčią. V.Maleckis 1838 m. kunigui skyrė namą, daržinę, įsipareigojo mokėti atlyginimą. 1840 m. suremontuota ir išplėsta kapų koplyčia tapo bažnyčia, paskirtas kunigas. Kunigo K. Bernatavičiaus rūpesčiu 1884 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia, kunigo Nikodemo Petkaus iniciatyva 1903 m. – mūrinė varpinė. 1926 m. įsteigta parapija. 1930 m. įrengti nauji 10 registrų vargonai.

1962 m. liepos 13–14 d. anksčiau bažnyčiai priklausiusiame lauke aštuoniolikmetei merginai pasirodžiusi Dievo Motina. Nuo to laiko Skiemonis pradėjo lankyti maldininkai.

Bažnyčia istoristinė, kryžminio plano (27x17 m), su portiku, vienabokštė. Vidus 3 navų, yra 3 altoriai. Atokiau nuo bažnyčios stovi mūrinė 3 tarpsnių varpinė. Šventoriuje yra senos kapinės. Jo tvora akmenų mūro.

 

Skiemonių Švč. M. Marijos Aplankymo bažnyčia
Skiemonys
LT–29223 Anykščių r.

 

Žemėlapyje: spauskite čia