traupio

Šv. Onos bažnyčia yra Anykščių rajone, Traupio miestelyje, prie Raguvos-Kavarsko kelio, Nevėžio dešiniajame krante. Plytų mūro. Pastatyta 1892 m.
Traupio dvaro savininkai Jurgis ir Petras Mikalavičiai pastatė medinę bažnyčią. Jai išlaikyti dovanojo Divanavos, Kantumiškio ir Kuldėnų kaimo žemes.

Skaityti daugiau: Traupio Šv. Onos bažnyčia