geidziunai

Šv. Angelų Sargų bažnyčia yra Biržų rajone, Geidžiūnų kaime, 10 km į pietus nuo Biržų, Agluonos dešiniajame krante. Medinė, Pastatyta 1917 m. Liaudies architektūros formų.

geidziunai

Šv. Angelų Sargų bažnyčia yra Biržų rajone, Geidžiūnų kaime, 10 km į pietus nuo Biržų, Agluonos dešiniajame krante. Medinė, Pastatyta 1917 m. Liaudies architektūros formų.

Iš nugriautos Nemunėlio Radviliškio bažnyčios medžiagos 1856 m. kaimo kapinėse pastatyta koplyčia. Valstietis Lukas Ka-ziūnas, 1886 m. gavęs leidimą remontuoti koplyčią, senąją nugriovė ir pastatė naują, nepaisydamas policijos įspėjimų. Koplyčią 1888 m. pašventino Biržų klebonas Juozapas Rimkevičius. Valdžia siūlė koplyčią uždaryti, o kunigą J. Rimkevičių ir L. Kaziūną nubausti 50 rb. bauda. Vidaus reikalų ministras įsakė koplyčią apleisti. Pamaldos joje leistos laikyti tik už mirusiuosius ir per atlaidus. Geidžiūnuose apie 1915 m. apsigyveno kunigas Juozas Janulionis (1892–1974). Jo rūpesčiu 1917 m. padidinta koplyčia tapo filija, įrengtas naujas altorius, pastatyta klebonija. 1937 m. suremontuota 4 registrų fisharmonija. 1939 m. gruodžio 23 d. įkurta parapija. Po Antrojo pasaulinio karo apie 30 metų čia klebonavo Leonardas Skardinskas (1916–1989). Klebonas Petras Liepa (1907–1953) 1949 m. suimtas, ištremtas į Sibirą žuvo.
Bažnyčia liaudies architektūros formų, medinė, stačiakampio plano (19,8x8,9 m), su bokšteliu ant kraigo. Vienanavė. Įrengti 3 altoriai. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Jame yra medinė varpinė (6x6 m).

 

Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų bažnyčia

Geidžiūnai
LT–41021 Biržų r.

Tel:  (450) 32643

Žemėlapyje: spauskite čia