kvetkai

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia yra Biržų rajone, Kvetkų kaime, 3 km nuo Latvijos sienos, 9 km į šiaurės rytus nuo Papilio, Nemunėlio kairiajame krante. Medinė. Pastatyta 1875 m. Liaudies architektūros formų, turi ir baroko bruožų.

kvetkai

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia yra Biržų rajone, Kvetkų kaime, 3 km nuo Latvijos sienos, 9 km į šiaurės rytus nuo Papilio, Nemunėlio kairiajame krante. Medinė. Pastatyta 1875 m. Liaudies architektūros formų, turi ir baroko bruožų.
Kvetkų filija minima 1744 m. Dvarininkai Kamarauskai Kvetkuose 1770 m. įkūrė reguliariųjų atgailos kanauninkų vienuolyną. 1769 m. įsteigta parapija. Pranciškus Kamarauskas 1772 m. pastatė bažnyčią. Ją 1777 m. konsekravo vyskupas Feliksas Jonas Tovianskis. 1848 m. pastatyta klebonija, 1884 m. - kitas parapijos gyvenamasis namas. 1875 m. bažnyčia padidinta. 1880 m. pastatyta nauja mūrinė varpinė. Per Pirmąjį pasaulinį karą 3 varpai išvežti į Vokietiją. 1919 m. įsteigta pavasarininkų kuopa. Klebono Povilo Šalučkos rūpesčiu 1932 m. įsigyti 2 nauji varpai.
Bažnyčia liaudies architektūros formų, turi ir baroko bruožų, lotyniško kryžiaus plano, neobazilikinė, su trisiene apside, 2 zakristijomis, dvibokštė. Vidus 3 navų. Centrinę navą dengia cilindrinis skliautas. Yra 6 altoriai. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Jame stovi neorenesansinė triaukštė mūrinė varpinė su rūsiu.

 

Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Kvetkai
LT–41009 Biržų r.

Žemėlapyje: spauskite čia