vadzgirio

Vadžgirio Šv. Juozapo bažnyčia stovi Vadžgirio miestelyje, prie Eržvilko–Šimkaičių kelio. Turi neoklasicizmo, neogotikos bruožų. Prie Vadžgirio dvaro 1676 m. pastatyta koplyčia. Juozapas Vaitkevičius 1790 m. pastatė medinę bažnyčią. Ji buvo Viduklės parapijos filija.

vadzgirio

Vadžgirio Šv. Juozapo bažnyčia stovi Vadžgirio miestelyje, prie Eržvilko–Šimkaičių kelio. Turi neoklasicizmo, neogotikos bruožų. Prie Vadžgirio dvaro 1676 m. pastatyta koplyčia. Juozapas Vaitkevičius 1790 m. pastatė medinę bažnyčią. Ji buvo Viduklės parapijos filija. XIX a. pirmojoje pusėje veikė parapinė mokykla. Kunigas Jurgis Beniusevičius 1850 m. bažnyčią padidino. 1903–1905 m. bažnyčia gerokai remontuota, įsigyti varpai. 1905 m. įsteigta parapija. Klebono Juozapo Dargužo rūpesčiu 1907 m. inžinierius Vaclovas Michnevičius suprojektavo mūrinę bažnyčią.

1908–1911 m. veikė J. Dargužo įsteigta „Saulės“ draugijos mokykla. Po Pirmojo pasaulinio karo klebono Povilo Katelės iniciatyva pradėta statyti mūrinė bažnyčia. Nebaigtoje įrengti bažnyčioje 1924 m. pradėtos laikyti pamaldos. Vadžgiryje aktyviai veikė pavasarininkų kuopa. Ji 1932 m. turėjo styginių instrumentų orkestrą, chorą, veikė abstinentų sekcija. Bažnyčia turi neoklasicizmo, neogotikos bruožų, stačiakampio plano, su bokšteliu.

 

Vadžgirio Šv. Juozapo bažnyčia
Juozo Dargužo g. 29
Vadžgirys
74324 Jurbarko r.
El. p.
kaunas.lcn.lt/parapijos/vadzgiris
Tel.: 8 (447) 43117
Mob. te..: +370 678 60022
 
Žemėlapyje: spauskite čia