tabariskiai

Tabariškių Kristaus Karaliaus bažnyčia stovi Tabariškių kaime, 7,5 km į vakarus nuo Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčios. Šalia veikia Tabariškių kapinės. Per 1922 m. žemės reformą būsimai parapijai skirta 8 ha žemės.

tabariskiai

Tabariškių Kristaus Karaliaus bažnyčia stovi Tabariškių kaime, 7,5 km į vakarus nuo Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčios. Šalia veikia Tabariškių kapinės. Per 1922 m. žemės reformą būsimai parapijai skirta 8 ha žemės. 1926 m. įkurta parapija. 1927–1928 m. pastatyta bažnyčia. Pirmasis klebonas Vincentas Kizlaitis pastatė varpinę, sutvarkė ūkinius trobesius, padidino bažnyčią. 1941 m. birželio 25 d. vokiečių kareiviai bažnyčioje sušaudė diakoną Vaclovą Stulginskį. 1980 m. ji suremontuota. Bažnyčia tradicinio gyvenamojo namo formos, stačiakampio plano, vienabokštė, su apside, prieangiu, 2 zakristijomis. Šventoriaus tvora medinių statinių.

 

TABARIŠKIAI. Kristaus Karaliaus bažnyčia
Tabariškiai,
LT-53330 Kauno r.,
Tel. (37) 39 85 38

 

Žemėlapyje: spauskite čia