lapiu

Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia stovi Lapių gyvenvietėje, Neries dešiniajame krante, prie Kauno-Šėtos kelio.

1639 m. Žemaičių kaštelionas Adolfas Lackis ir žmona Joana Lapėse pastatė mūrinę bažnyčią, paskyrė kunigui pyliavą iš Lapių dvaro ir dovanojo Masteikių kaimą; įkurta parapija. Vėlesni Lapių savininkai bažnyčios nerėmė. 1732 m. ji tapo Karmėlavos filija. 1755 m. atimtas ir Masteikių kaimas.

Skaityti daugiau: Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

babtu

Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia stovi Babtų miestelyje, Nevėžio kairiajame krante, 1 km į vakarus nuo Kauno - Ariogalos kelio.

Pirmąją medinę bažnyčią 1672 m. pastatė dvarininkas Mlečka. Bažnyčia 1715 m. perstatyta nuo pamatų. Iš pradžių buvo Vandžiogalos filija. 1744 m. įsteigta parapija. 1777 m. ir vėliau veikė parapinė mokykla. Ji 1782 m. turėjo atskirą pastatą.

Skaityti daugiau: Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

trejybes

Kauno Švč. Trejybės bažnyčia (arba Kauno seminarijos bažnyčia) stovi Kauno senamiestyje, Rotušės aikštės šiaurės vakariniame kampe. Vėlyvojo renesanso stiliaus, turi ir gotikos bruožų. Šalia yra Kauno kunigų seminarija. Bažnyčia vėlyvojo renesanso stiliaus (turi ir gotikos bruožų), halinė, su priestatais ir bokštu prie šono. Ant aukšto stogo ir apsidės yra bokšteliai.

Skaityti daugiau: Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) neparapinė bažnyčia