pazaislio

Kauno Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia stovi Pažaislyje, Kauno marių pusiasalyje, netoli Petrašiūnų. Bažnyčia barokinė, dvibokštė, su kupolu. Šoniniame pietų fasade yra varpinėlė, galiniame – dviaukštės galerijos. Centrinė bažnyčios dalis (su kupolu) šešiakampio plano. Ją su skirtingo dydžio žemesnėmis patalpomis jungia 6 vienodo aukščio arkos (beveik nepasitaikantis barokinių bažnyčių variantas).

Skaityti daugiau: Kauno Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elzbietą (Pažaislio) bažnyčia

karmelitu

Šalia Nemuno stovinti Kauno Šv. Kryžiaus bažnyčia – puikus brandžiojo baroko meno paminklas. Tikėtina, kad ją suprojektavo Pažaislio kamaldulių vienuolyno statytojas architektas Pietro Puttini. Tai dvibokštis vienanavis lotyniško kryžiaus plano pastatas su dviem simetriškai išdėstytomis koplyčiomis bei zakristijomis iš šonų. Greta bažnyčios – buvęs karmelitų vienuolynas.

Skaityti daugiau: Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčia 

mazoji prisikelimo
Mažoji Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia yra Žaliakalnyje, Aukštaičių g. Pašventinta 1928 m. Plytų mūro. Sienos išmūrytos 1940 m. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 127)

Atgavus nepriklausomybę 1918 m. ir Kauno Žaliakalnyje pagausėjus gyventojų, čia nutarta pastatyti bei įsteigti parapiją. 1922 m. iškeltas sumanymas kaip nepriklausomybės paminklą Žaliakalnyje pastatyti gražią bažnyčią ir suteikti jai Viešpaties Mūsų Jėzaus Kristaus Prisikėlimo titulą.

Skaityti daugiau: Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia (mažoji) 

prisikelimo
Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia yra Žaliakalnyje, Žemaičių g. Beveik užbaigta statyti 1940 m. Sovietmečiu buvo atimta, atiduota Radijo gamyklai. Atstatyta ir konsekruota 2004 m. Tai didinga, modernios architektūros, stačiakampio plano, trijų navų paminklinė šventovė. Svarbiausias išorės akcentas – į dangų kylantis 70 metrų aukščio baltas bokštas.

Skaityti daugiau: Kauno Kristaus Prisikėlimo (Žaliakalnio) bažnyčia