juozapo
Kauno Šv. Juozapo bažnyčia yra Vilijampolėje, Panerių g. 72. Tinkuoto mūro. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 134)

Šv. Juozapo bažnyčia Vilijampolėje pastatyta 1932 metais. Jos statytojas ir pirmasis Šv. Juozapo parapijos klebonas – kun. Juozapas Dagilis. Įkurtoje parapijoje veikė vaikų prieglauda, amatų mokykla, du vienuolių prižiūrimi vaikų darželiai.

Skaityti daugiau: Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) bažnyčia

sanciu

Šančių kapinių koplyčioje XIX a. pab. - XX a. pradžioje pamaldas laikydavo Kauno kunigai. Nuo 1909 m. kas antrą sekmadienį pradėta giedoti lietuviškai. Buvęs karinis sandėlis 1919 m. pertvarkytas į bažnyčią. Šančių parapija greitai plėtėsi, todėl kunigo Mamerto Lumbės rūpesčiu 1938 m. pastatyta ir pašventinta dabartinė mūrinė bažnyčia (pagal paprastintą archit. Algirdo Šalkauskio projektą).

Skaityti daugiau: Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčia

dainavos
Gerojo Ganytojo bažnyčios pastato stilius modernistinis, bažnyčios altorius ir presbiterija – iš itališko baltojo carrara marmuro. Projekte yra numatytas vitražas. Bažnyčios pastato, altoriaus ir interjero architektas – Algimantas Kančas.

Kauno Gerojo Ganytojo parapija įsteigta 1998 m. balandžio 28 dieną Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu. 1998 m. gegužės 1 dieną parapijos klebonu paskirtas kun. Jonas Stankevičius.

Skaityti daugiau: Kauno Gerojo Ganytojo (Dainavos) bažnyčia 

antano
Šv. Antano Paduviečio bažnyčia yra Žaliakalnyje, Radvilėnų pl. Tinkuoto mūro. Pastatyta 1936 m (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 133) Šv. Antano Paduviečio parapija įkurta 1933 m. Koplyčios rektoriumi paskirtas kan. Juozas Želvys (1899–1985; bažnyčios statytojas palaidotas šventoriuje). Pradžioje laikinoji Šv. Antano Paduviečio bažnyčia buvo įrengta netoli dabartinės bažnyčios esančioje prieglaudos namų patalpoje.

Skaityti daugiau: Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia