pterasiunai
Kauno Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia yra Petrašiūnuose. Pastatyta 1936 m. Mūrinė. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 138) Bažnyčia pastatyta pagal inžinieriaus N. A. Mačiulskio projektą. Joje įžvelgiamos romaninio ir gotikinio stilių reminiscencijos. 1932 m. padėti pamatai, o 1933 m. Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Pranciškus pašventino kertinį akmenį.

Skaityti daugiau: Kauno Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) bažnyčia

palemono

„Švč. M. Marijos Rožinio Karalienės bažnyčia Palemone pradėta statyti 1991 birželio 4 d.
1991 m. spalio mėn. arkivyskupas S. Tamkevičius SJ pašventino bažnyčios kertinį akmenį.
Bažnyčios vidaus statybos darbai galutinai baigti 1996 metų pavasarį. Tų pačių metų rugpjūčio 15 d. Kauno Metropolitas Arkivyskupas S. Tamkevičius pašventino naująją Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčią.

Skaityti daugiau: Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) bažnyčia