adomyne

Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia yra Kupiškio rajone, Adomynės kaime, 8 km į šiaurės vakarus nuo Svėdasų, Aluofio (Jaros dešiniojo intako) kairiajame krante. Medinė. Pastatyta 1921 m.

adomyne

Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia yra Kupiškio rajone, Adomynės kaime, 8 km į šiaurės vakarus nuo Svėdasų, Aluofio (Jaros dešiniojo intako) kairiajame krante. Medinė. Pastatyta 1921 m.
Jonavos dvaro (taip iki Pirmojo pasaulinio karo buvo vadinama Adomynė) savininkas Žurauskas 1826 m. pastatė koplyčią. Ilgainiui dvaras ir koplyčia sunyko. Per Pirmąjį pasaulinį karą kunigo Liudo Kaulakio rūpesčiu dvare įrengta koplyčia. Joje laikytos pamaldos. Dvaro savininkas Adomas Vilėniškis ir kunigas Juozas Vilėniškis dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą pradėjo rūpintis bažnyčios statyba. Kuriamai parapijai dovanota 30 ha žemės, ūkio trobesiai ir pus6 dvaro rūmų. 1921 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia (24x12 m) su bokšteliu. Įrengti 5 registrų vargonai, 3 altoriai. Šventoriaus tvora akmenų muro. Prie bažnyčios pastatyta medinė varpine. 1928 m. įkurta parapija. 1944–1949 m. Adomynėje klebonavęs Jonas Jatulis (1908–1989) 1949 m. buvo suimtas ir ištremtas (1957 m. grįžo į Lietuvą). Šventoriuje palaidotas kunigas Steponas Pelešynas (1908–1984), 1950-1956 m. Sibiro tremtinys.

 

 

Adomynės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
Adomynė
LT–40012 Kupiškio r.
Tel. (459) 4 34 13

 

Žemėlapyje: spauskite čia