kupskids

Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia yra Kupiškyje, Kapų g. 8. Mūrinė. Pastatyta 1914 m. Neogotikinė.
Pirmoji bažnyčia pastatyta 1616 m. Jai dovanotas Pyragių kaimas, 1631 m. – Plundakų kaimas, vėliau atimtas. 1721 m. ant bažnyčios durų buvo užrašas, kad ji statyta Vilhelmo Tyzenhauzo. Vietoj senosios 1746 rn. pastatyta nauja medinė bažnyčia. Per miestelio gaisrą 1781 m. bažnyčia sudegė.

kupskids

Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia yra Kupiškyje, Kapų g. 8. Mūrinė. Pastatyta 1914 m. Neogotikinė.
Pirmoji bažnyčia pastatyta 1616 m. Jai dovanotas Pyragių kaimas, 1631 m. – Plundakų kaimas, vėliau atimtas. 1721 m. ant bažnyčios durų buvo užrašas, kad ji statyta Vilhelmo Tyzenhauzo. Vietoj senosios 1746 rn. pastatyta nauja medinė bažnyčia. Per miestelio gaisrą 1781 m. bažnyčia sudegė. 1791 m. suręsta nauja. Ji buvo trinavė, turėjo 3 altorius. 1781 m. įsteigta parapinė mokykla. 1908 m. įkurtas Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius, kuris 1909 m. įsteigė arbatinę. Kupiškyje 1790–1791, 1798–1801 ir 1814 m. kunigavo poetas Antanas Strazdas. Kupiškio klebono ir dekano kanauninko S. Janulevičiaus rūpesčiu pagal profesoriaus Konstantino Rončevskio projektą 1900-1914 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia (senoji nugriauta 1903 m.). 1921 m. rugsėjo 7 d. vyskupas Pranciškus Karevičius bažnyčią konsekravo. Per Pirmąjį pasaulinį karą į Rusiją išvežti 3 varpai. 1931 m. įsigyti 3 nauji plieniniai ir įkelti į bažnyčios bokštą. Varpinė 1935 m. nugriauta. Panemunėlio klebonas Kazimieras Mockus 1936 m. įrengė altariją ir čia gyveno.
Bažnyčia neogotikinė, halinė (60x43 m), dvibokštė, su 2 zakristijomis. Vidus 3 navų, įrengti 3 altoriai. Skliautai gelžbetoniniai.

 

Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia

Gedimino g. 1
LT–40109 Kupiškis

 

Parapijos namai:
Gedimino g. 1a,
LT–40109 Kupiškis
Tel./fax.: (459) 5 55 90

 

Žemėlapyje: spauskite čia