Tinka įvairaus amžiaus vaikams.

Kaip žaisti: Vaikai žaidimo metu sustoja glaudžiu ratu, atsigręžę į centrą, nuleistas rankas laiko už nugaros. Vienas gimtadienio dalyvis stovi greta rato ir laiko rankoje kietai susuktą rankšluostį ar šaliką („žiužį“). Stovėdami glaudžiu ratu, vaikai dainuoja:
„Katinas ant pečiaus sėdėjo, Pelę įsikandęs turėjo.“ 2X2
    Vaikas, kuris turi „žiužį“, eina aplink ratą ir įduoda jį į rankas vienam iš rate stovinčių vaikų ir eina toliau, kol baigiasi dainavimas ir tuomet atsistoja į ratą.
    Gimtadienio dalyviai dainuoja:
„Duos katinui skūron, Nežiūrėdami kurion.“ 2X2
    Gavęs „žiužį“ gimtadienio dalyvis ima pliekti juo savo kaimyną iš dešinės. Tas bėga aplink ratą iki savo vietos, o mušėjas vejasi.
    Kai priluptasis atsistoja savo vieton,, žaidimas pradedamas nuo pradžios. „Žiužį“ aplink ratą neša tas, kuris vijosi kaimyną.