vosiliskis

Vosiliškio Šv. Juozapo bažnyčia stovi Vosiliškio kaime, prie Raseinių–Grinkiškio kelio. Apie 1712 m. Belozarai Belazariškio dvare pastatė koplyčią. Juozapas Belozaras 1785 m. pastatė medinę bažnyčią ir jai dovanojo žemės. XIX a. pradžioje veikė parapinė mokykla.

vosiliskis

Vosiliškio Šv. Juozapo bažnyčia stovi Vosiliškio kaime, prie Raseinių–Grinkiškio kelio. Apie 1712 m. Belozarai Belazariškio dvare pastatė koplyčią. Juozapas Belozaras 1785 m. pastatė medinę bažnyčią ir jai dovanojo žemės. XIX a. pradžioje veikė parapinė mokykla. Atokiau nuo Belazariškio dvaro 1812 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia. Vosiliškio finalistas kunigas Juozapas Limontas 1863 m. ištremtas į Permės guberniją (mirė Solikamske 1866 m.). 1882 m. bažnyčia suremontuota ir padidinta. 1929 m. įkurta parapija. Bažnyčia liaudies architektūros formų, stačiakampio plano, su siaura penkiasiene apside. Ant kraigo galų – du bokšteliai. Vienanavė, yra vienas altorius.

 

Vosiliškio Šv. Juozapo bažnyčia
Vosiliškis
60460 Raseinių r.

Žempėlapyje: spauskite čia