Taisyklės
 • Mazylio.lt skelbimų skiltis skirta privatiems asmenims. Kontaktinio asmens vardas turi būti nurodomas.
 • Skelbimo autoriai turi aprašyti prekę, paprastai ir glaustai.
 • Skelbimai turi būti pateikti pagal kategoriją. Jei norite parduoti keletą skirtingų prekių, prašome rašyti skirtingus skelbimus kiekvienai prekei.
 • Skelbimai su įžeidimais bei neteisėto turinio bus blokuoti. Blokuojami bus ir nepilnai užpildyti skelbimai.
 • Suklastotų prekių pardavimas draudžiamas.
 • Skelbimo autorius prisiima visišką atsakomybę už nuotraukas, vaizdo įrašus ar nuorodas, apibūdinančias reklamos turinį.
 • Jei pastebėjote skelbimą, pažeidžiantį įstatymus, Jūs privalote informuoti mus:
 • Reklamuotojas yra atsakingas už turinį ir kokybę. Mazylio.lt neprisiima atsakomybės.
 • Skelbimai, kuriuose yra pornografiniai elementai draudžiami.
 • Skelbimai su sekso žaislais, viagra, arba panašiomis prekėmis, neleidžiami.
 • Pardavimai, naujų arba naudotų apatinių, neleidžiami.
 • Skelbimai, kurie prieštarauja Lietuvos valstybės teisei, yra nepriimami.
 • Skelbimai su rasistiniais elementais yra draudžiami.
 • Skelbimo autorius sutinka laikytis portalo taisyklių bei sutinka, jog pažeidus taisykles jis gali būti blokuojamas.