daugailiai

Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia stovi Daugailių miestelyje, 0,5 km į pietryčius nuo Utenos-Zarasų plento. Daugailių bažnyčia iš pradžių buvo Dusetų filija - t. y. padalinys. PirmasisDaugailių bažnyčios paminėjimas - 1685 m. (nuo tada pradėtos rašyti metrikų knygos).

daugailiai

Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia stovi Daugailių miestelyje, 0,5 km į pietryčius nuo Utenos-Zarasų plento. Daugailių bažnyčia iš pradžių buvo Dusetų filija - t. y. padalinys. PirmasisDaugailių bažnyčios paminėjimas - 1685 m. (nuo tada pradėtos rašyti metrikų knygos). 1744 m. bažnyčia vis dar fiksuota kaip Dusetų filija, bažnyčia pastatyta ant Daugailių piliakalnio). Ją aptarnavo vienuolis pranciškonas. Bažnyčia 1766 m. atstatyta, bet tais pat metais į bažnyčią trenkė žaibas, ji sudegė. 1852 m. pastatyta nauja bažnyčia. Dusetų klebono Antano Rumševičiaus rūpesčiu 1883 m. bažnyčia perstatyta ir padidinta (miško medžiagos paaukojo Adomas Kviklys). Daugailiuose 1897–1935 m. klebonavo Kazimieras Kiršinas (1865–1940). Jis rūpinosi parapijiečių švietimu, globojo iš parapijos kilusius klierikus, 1915 m. suremontavo bažnyčią (palaidotas Daugailių kapinėse). Kunigo Kazimiero Mozūro iniciatyva 1939 m. įkurta parapija, nudažyta bažnyčia. 1940 m. išdažytas jos vidus, pastatyta medinė klebonija. 1944 m. klebonijoje įsikūrė stribai, 1952 m. vietoje jų – felčeris (vėliau klebonijos pastatas parapijai nebebuvo atiduotas). Klebono Petro Baltuškos (parapijoje nuo 1970 m.) rūpesčiu bažnyčia 1982 m. suremontuota ir perdažyta. Bažnyčia liaudies architektūros formų, turi baroko bruožų, kryžminio plano, dvibokštė. Apsidė penkiasienė. Vidus 3 navų. Yra 3 altoriai. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Jo kampe stovi medinė varpinė.

 

Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia

Daugailiai
LT–28414 Utenos r.
Tel. 8 (389) 35518

 

Žemėlapyje: spauskite čia