Užpaliai

Švč. Trejybės bažnyčia yra Utenos rajone, Užpalių miestelyje, Basanavičiaus g.. 4, Šventosios kairiajame krame. Plytų mūro. Pastatyta 1898 m. Istoristinė, turi neogotikos ir neoromaninio stiliaus bruožų.

Užpaliai

Švč. Trejybės bažnyčia yra Utenos rajone, Užpalių miestelyje, Basanavičiaus g.. 4, Šventosios kairiajame krame. Plytų mūro. Pastatyta 1898 m. Istoristinė, turi neogotikos ir neoromaninio stiliaus bruožų.
Užpalių bažnyčiai 1522 m. iš dvaro paskirta dešimtinė. Lietuvos didysis kunigaikštis Steponas Batoras 1584 m. įsakė Užpalių savininkui laikyti kunigą ir nuo kiekvieno valako jam kasmet mokėti po grašį. Vėliau bažnyčiai dovanotas Germaniškio palivarkas. 1651 m. pastatyta nauja bažnyčia, 1653 m. pašventinta. Apie 1750 m. klebonas Petras Stasevičius pasenusią bažnyčią nugriovė ir jos vietoje pastatė naują, medinę, nupirko jai Krimblių (Armališkių) palivarką. Nuo 1782 m. veikė parapinė mokykla. Per miestelio gaisrą 1783 m. liepos mėn. bažnyčia sudegė. Apie 1787 m. klebonas Adomas Legovičius su parapijiečiais pastatė naują medinę, 1885 m. prašyta leisti statyti naują mūrinę bažnyčią. Tik 1888 m. leidimas gautas iš Vilniaus generalgubernatoriaus. Klebono Kazimiero Kozminskio (1872–1914) ir parapijiečių pastatytą dabartinę bažnyčią 1898 m. konsekravo vyskupas Gasparas Cirtautas. Įrengti 16 registrų vargonai. Apie 1908 m. įsteigtas „Saulės" draugijos skyrius ir lietuviška mokykla, įkurtas parapijos knygynėlis. 1914 m. įsteigtas Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. Dekano Jono Jarašiūno rūpesčiu 1925 m. išdažytas bažnyčios vidus. Ilgametis Užpalių klebonas (Užpaliuose nuo 1929 m.} Antanas Paurys (1885–1968) suremontavo bažnyčią, pastatė altariją, rėmė Sibiro tremtinius.

 

 

Užpalių Švč. Trejybės bažnyčia

J. Basanavičiaus g. 4, Užpaliai
LT–28385 Utenos r.
Tel. (389) 3 13 09

 

Žemėlapyje: spauskite čia