Tinka įvairaus amžiaus vaikams.

Kaip žaisti: Vaikai sustoja į ratą ir žemai susikabina. Vienas gimtadienio dalyvis išrenkamas į rato vidurį vaidinti sergantį žvirblį. Eidami ratu, vaikai dainuoja:

 „- Žvirbli žvirbli!
- Ko ko ko?
- Kur tu tupi?
- Kamine.
- Ką beveiki?
- Negaliu.
- Kas tau skauda?
- Galvelė.”
„Žvirblelis nabagėlis
Visas negalėjo,-
Galvelę skaudėjo.” 3x2

Vaikai paleidžia rankas ir vaizduoja, kaip žvirbliui „galvelę skaudėjo”: susiima abiem rankom už galvos ir eina krypuodami. Po to ratelis kartojamas ir dainuojama ne apie galvelę, bet apie kojelę, nagelį, pilvelį, akeles, sparnelius ir kt. Kiekvieną kartą parodomas skaudėjimas. Dainuodami „nugarą skaudėjo”, visi parkrinta ant grindų aukštielniki ir ploja delnais, kojomis mušdami į grindis.