kietaviskiu

Naujųjų Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčia stovi Naujųjų Kietaviškių kaime, Spenglos upės dešiniajame krante, 4 km į pietvakarius nuo Elektrėnų. Pirmoji bažnyčia pastatyta iki 1504 m. Ji minima ir 1522 m. Manoma, kad bažnyčia sunyko per reformaciją (1669 m. neminima).

kietaviskiu

Naujųjų Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčia stovi Naujųjų Kietaviškių kaime, Spenglos upės dešiniajame krante, 4 km į pietvakarius nuo Elektrėnų. Pirmoji bažnyčia pastatyta iki 1504 m. Ji minima ir 1522 m. Manoma, kad bažnyčia sunyko per reformaciją (1669 m. neminima). Antrąją bažnyčią 1676 m. pastatydino Leonardas Pacas. 1713 m. įsteigta Švč. Trejybės brolija. 1738 m. sudegė klebonija ir bažnyčios archyvas. 1744 m. parapijai priklausė Kietaviškių bažnytkaimis, dvaras, 4 palivarkai ir 12 kaimų. XVIII a. pabaigoje bažnyčiai priklausė Šuolių kaimas. 1782 m. Kietaviškėse pamokslai buvo sakomi tik lenkiškai.

1905 m. patvirtintas mūrinės bažnyčios projektas (architektas V. Michnevičius ar V. Soninas, inžinierius A. Soninas). 1906–1915 m. kunigai D. Valavičius ir Kajetonas Čeponis su parapijiečiais pastatė naują mūrinę bažnyčią (senoji išardyta 1915 m.). Klebonas K. Čeponis parapijos kaimuose per 1915–1918 m. vokiečių okupaciją įsteigė apie 30 lietuviškų pradžios mokyklų. Kunigas Teodoras Brazys užrašė daug liaudies dainų, įkūrė bažnytinį chorą. Klebono Rapolo Juknio (Kaišiadorių vyskupijos kapitulos narys), vikaro P. Ašakos ir parapijiečių rūpesčiu bažnyčia 1956 m. suremontuota. Iki 1985 m. klebonavo Petras Valatka, Sibiro tremtinys.

Bažnyčia istoristinė, stačiakampio plano, su apside, 2 bokštais. Vidus 3 navų. Šventorių juosia plytų mūro tvora su arkiniais vartais.

 

Švč. Trejybės bažnyčia
Bažnyčios g. 42,
Naujosios Kietaviškės,
LT-21412 Elektrėnų sav.

 

Žemėlapyje: spauskite čia