Tinka ir vaikams ir tėveliams.

Kaip žaisti: Žaidėjai pasiskirsto į dvi komandas. Vienoje bus „kurčiai“, kurie gali kalbėti, bet negirdi, o kitoje – „nebyliai“, kurie girdi, bet atsako judesiais. „Kurčiai“ ir „nebyliai“ atsisėda vieni prieš kitus ir kalbasi – nebyliai atsakinėja judesiai į kurčių klausimus. Vedantysis kreipiasi tai į vienus, tai į kitus su klausimais. „Kurtieji“ negirdi jo klausimų, o „nebyliai“ negali atsakyti. Jei susipainioja, iškrenta iš žaidimo.