Žaidėjų amžius neribojamas.

Kaip žaisti: Visi gimtadienio dalyviai sustoja ratu, vienas gimtadienio dalyvis užrištomis akimis pastatomas ratelio viduryje. Ratelis po truputį pasisuka. Vaikas užrištomis akimis prieina prie kurio nors gimtadienio dalyvio ir jį pačiupinėja. Šis pakeistu balsu sucypia. Vaikas užrištomis akimis bando atspėti, kas jis/ji. Jei atspėja, jo vietą užima atspėtasis ir eina į ratelį, o jei neatspėja – ratelis vėl pasisuka ir spėja toliau.