Naujas Strunaitis church 2

Naujo Strūnaičio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia stovi Naujo Strūnaičio kaime, 7 km į pietus nuo Švenčionių. Jonas ir Konstancija Hrebnickiai 1781 m. pastatė bažnyčią. Įsteigta parapija. 1798 m. minima parapinė mokykla. 1828 m. bažnyčia sudegė, pastatyta laikina.

Naujas Strunaitis church 2

Naujo Strūnaičio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia stovi Naujo Strūnaičio kaime, 7 km į pietus nuo Švenčionių. Jonas ir Konstancija Hrebnickiai 1781 m. pastatė bažnyčią. Įsteigta parapija. 1798 m. minima parapinė mokykla. 1828 m. bažnyčia sudegė, pastatyta laikina. Konstantinas Mostovskis 1844–1848 m. iš natūralių lauko akmenų, su skaldos mozaika pastatė dabartinę mūrinę bažnyčią. Į Naują Strūnaitį 1893 m. atkeltas kunigas Juozapas Ambraziejus-Ambrozevičius bažnyčioje ėmė vartoti lietuvių kalbą. Jį 1895 m. pakeitęs kunigas Aleksandras Racevičius išsaugojo pirmtako pamaldų tvarką. Bažnyčia romantinė neorenesanso stiliaus, stačiakampio plano, bebokštė. Šventoriuje stovi tinkuoto mūro dviaukštė koplyčia su bokšteliu. Šventoriaus tvora akmenų mūro.

 

 

Naujo Strūnaičio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

Naujas Strūnaitis,
LT-18005 Švenčionių r.,
Tel.: 8 (387) 46333

 

Žemėlapyje: spauskite čia

Naujas Strūnaitis