kazimiero

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia stovi Vilniaus senamiestyje. Pamaldos vyksta lietuvių ir rusų kalbomis. Tai pirmoji ir seniausia barokinė bažnyčia Vilniuje.
Jėzuitų ordino ir šv. Kazimiero giminaičio Zigmanto Vazos rūpesčiu 1604 m. pradėta statyti bažnyčia. Manoma, kad pagal architekto Džovanio Marijos Bernardonio projektą, parengtą Romos Jėzaus bažnyčios, pastatytos 1575 m., pavyzdžiu.

Skaityti daugiau: Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia

BALTRAMIEJAUS

Vilniaus Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia stovi Vilniuje, Užupyje. Pamaldos laikomos baltarusių kalba ir lenkų kalba.
Pirmoji bažnyčia šioje vietoje sudegė karo su Maskva metu, apie 1665 m. 1778 m. pagal architekto Martyno Knakfuso ankstyvojo klasicizmo projektą pastatyta vienuolių oratorija, perstatyta į bažnyčią 1823-1824 m. tėvo Augustino Stodolniko rūpesčiu.

Skaityti daugiau: Vilniaus Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia